Vi kan vårt fag – resultatet ser du på trykk

July 1st, 2010

Haugesund Bok & Offset AS er en full-service grafisk virksomhet.
Våre kunder er primært reklamebyråer, grafiske produksjonsbyrå, forlag og markedsavdelinger som er opptatt av høy kvalitet i den grafiske prosessen.

Vi er 19 engasjerte medarbeidere som har langt fartstid sammen og utfører alle oppdrag med innlevelse ut over det vanlige.
Alle våre medarbeidere er opptatt av å levere høy kvalitet og tar personlig ansvar for sin del av arbeidet. Det er med på å gjøre oss unike.

Innlevelse, ansvar og nytenkning er viktige verdier for hele vårt samarbeid med våre kunder. Det er avgjørende at alle våre medarbeidere har frihet til å involvere seg og ta personlig ansvar i sitt arbeid – det gir våre kunder trygghet.